Huyện Tam Dương vững bước trên lộ trình phát triển xây dựng huyện công nghiệp

Toàn cảnh Công ty TNHH Vitto (KCN Tam Dương II). Ảnh: Dương Hà

Là huyện nằm ở vị trí trung tâm của tỉnh, Tam Dương có kết nối giao thông thuận lợi, nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế. Những năm qua, với sự quan tâm đầu tư của tỉnh, Tam Dương đã phát huy lợi thế về vị trí địa lý, khai thác tốt tiềm năng. Đồng thời, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế theo hướng CNH-HĐH. Tam Dương đang tập trung xây dựng huyện phát triển toàn diện, bền vững, phấn đấu trở thành huyện công nghiệp vào năm 2030.