ĐỖ HẠNH

      Chức vụ

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị 

Trình độ chuyên môn

Chưa có

Kinh nghiệm công tác

Chưa có

Chưa có

 

icon zalo
0989533457