TRẦN THỊ QUỲNH NHI

      Chức vụ

Tổng Giám đốc

Trình độ chuyên môn

Chưa có

Kinh nghiệm công tác

Chưa có

Chưa có

 

icon zalo
0989533457